O firmie

Na fundamencie doświadczenia

Firma UNISON rozpoczęła działalność w 1989 roku w branży wysokojakościowych bezazbestowych uszczelnień przemysłowych. Została oparta na wszechstronnym, inżynierskim doświadczeniu wspólników i ich wiedzy związanej z obsługą utrzymania ruchu i prowadzenia inwestycji w przemyśle chemicznym, hutniczym oraz energetyce zawodowej. Nasz zespół składa się wyłącznie z wyspecjalizowanych inżynierów i techników, którzy zdobywali szlify w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach z branży.

Kompleksowa oferta

Zapewniamy kompleksowy program obsługi klienta obejmujący doradztwo, nadzór montażowo - eksploatacyjny, szkolenia, dostawę materiałów oraz stałą opiekę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Systematyczny rozwój

Na przestrzeni ostatnich lat rozszerzyliśmy ofertę o wykonawstwo nowoczesnych instalacji w firmach chemicznych, farmaceutycznych, oczyszczalniach ścieków i wodociągach jak również w przemyśle spożywczym. Cały wysiłek włożony w doskonalenie firmy ma służyć zadowoleniu klienta z dobrze wykonanej przez nas pracy. Satysfakcja klienta jest bowiem w UNISON celem nadrzędnym.

Zaufali nam